Info

De medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad oftewel de MR, praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders en personeel kunnen invloed uitoefenen op het beleid van de school. Belangrijke besluiten moeten worden voorgelegd aan de MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school. Alle rechten van de MR staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR heeft zowel instemmingsrecht als adviesrecht. 

Zowel ouders en leerkrachten kunnen de MR benaderen met vragen en/of opmerkingen. Mocht de MR u niet kunnen helpen dan zullen ze u doorverwijzen naar de juiste plek voor uw vraag of opmerking. 

Op dit moment bestaat de MR van de Xaveriusschool uit de volgende personen:

 
 Lid: Linda Willems (ouder van ll van VMBO)  Voorzitter: Jessy Frangez ((lkr. LW&TC)
 Lid: Kim Wierts  (ouder van ll van LWTC) Secretaris: Henry van der Venne (lkr. VMBO)