Schoolvervoer

Leerlingen die de Xaveriusschool bezoeken hebben op basis van hun indicatie recht op aangepast schoolvervoer. Voor de ene leerling betekent dit vervoer per taxi(busje) en voor een andere leerling kan dit openbaar vervoer zijn. Het schoolvervoer is echter geen zaak of taak van de Xaveriusschool maar van de gemeente waarin de leerling woonachtig is. De gemeente regelt dit en laat het vervoer uitvoeren door een erkend vervoersbedrijf. Voor eventuele opmerkingen, vragen en/of klachten kunt u dan ook het beste contact opnemen met het vervoersbedrijf zelf of met de afdeling Leerlingenvervoer van uw gemeente.

Let op:
Bij een indicatie of een herindicatie ontvangt u als ouders/verzorgers hiervan een brief. Deze dient u goed te bewaren!