Welkom op de Triangel


Op locatie "De Triangel" biedt de Xaveriusschool onderwijs aan kinderen die geplaatst zijn in de behandelgroepen van het Medisch Kinder Dagverblijf (MKD) van Xonar of in de behandelgroepen van Zuyderland (voorheen Orbis) GGZ. Daarnaast kan het ook zijn dat uw kind voltijds geplaatst is in SO groep 1-2 van de Xaveriusschool welke eveneens op locatie "De Triangel" gehuisvest is.
 
Het MKD is een voorziening die hulpverlening biedt aan kinderen van 1,5 tot en met 6 jaar en deel uitmaakt van de stichting Xonar. In de visie van deze voorziening staat de hulpvraag van het kind en de ouder(s) centraal. Ouders worden dan ook nadrukkelijk bij de hulpverlening betrokken. Doel is d.m.v. professionele ondersteuning en hulp aan kind en ouder(s) een door hen gewenste ontwikkeling van het kind in diens eigen omgeving mogelijk te maken.

Zuyderland GGZ is een voorziening voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in de Westelijke Mijnstreek en een divisie van Zuyderland Medisch en Zorgconcern.
Zuyderland GGZ heeft op de locatie Holtum 2 kinderpsychiatrische dagbehandelgroepen voor kinderen van 3,5-12 jaar. Het gaat hierbij om kinderen met complexe kinderpsychiatrische problemen zoals gecompliceerde vormen van ADHD, autisme, angststoornissen, hechtingsproblemen of combinaties van deze problemen.

De Xaveriusschool verzorgt het onderwijs voor kinderen die op de dagbehandeling van het MKD of Zuyderland GGZ zijn aangewezen. Voor elke leerling wordt samen met het behandelend instituut een individueel ontwikkelplan (incl. OPP = ontwikkelingsperspectief) opgesteld dat een goede mix van behandeling en onderwijs garandeert.